ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

To Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας BePositive είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας μέσα από δράσεις και προγράμματα που απευθύνονται σε ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η Ψυχική Υγεία εντάσσεται στην ευρύτερη έννοια της υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου ορίζει την υγεία “ως σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία και όχι απουσία ασθένειας ή αναπηρίας”.

Κατά συνέπεια, η Ψυχική Υγεία προσδιορίζεται «ως η κατάσταση ευεξίας όπου κάθε άτομο αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό του περιβάλλον και όχι απλά η απουσία ενός προβλήματος ή μιας διαταραχής».

Η Ευημερία μπορεί να προσδιοριστεί μέσα από 8 διαστάσεις, 4 σε ενδοατομικό επίπεδο (σωματική, συναισθηματική, νοητική και πνευματική) και 4 σε διαπροσωπικό επίπεδο (οικονομική, επαγγελματική, κοινωνική και περιβαλλοντική).

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο επιδιώκει το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.